Anna

P

 

Anna Parfa

Jag föddes 1967 och har arbetat som sjuksköterska sedan 1993. Under en period fick jag uppleva flera svåra förluster, främst att förlora ett barn. Jag jobbade målmedvetet med min sorgbearbetning och kände att jag ville hjälpa andra att få läkning.

 

Trots alla svåra förluster känner jag mig nu glad och positiv. Dessutom utvecklade jag under år 2006 en metod för sorgbearbetning för barn från ca 3 års ålder. Jag ville ge alla barn och familjer ett redskap för känslomässig läkning, med hjälp av Nånnas sorgsånger. Tack vare både Nånnas sorgsånger och Programmet för Sorgbearbetning TM, har jag nu effektiva metoder att handskas med mina känslor och för att hjälpa andra.

 

Mina utbildningar:

Medicine Masterexamen 2016

Förändringsledarskap, 3 hp vt 2015

Klinisk bedömning, 7,5 hp vt 2015

Dying and Mourning - an Interprofessional Course, 7,5 hp vt 2013

Specialistutbildning till Distriktsköterska, 75 hp, klar ht 2012, Magisterexamen

Sorg, coping och konflikthantering, 7,5 hp 2011

Omvårdnad C 15 hp, 2011, Kandidatexamen

Internationell hälsa i låginkomstländer, 15 hp 2010/2011

Palliativ symtomlindring och omvårdnad av cancerpatienter, 7,5 hp 2010

Fördjupningskurs i Sorgbearbetning, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2008

Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2007

Utbildning till kontaktperson inom Spädbarnsfonden, 2005

Trauma Nurse Core Course, 2000

Specialistutbildning till Ambulanssjuksköterska, 1999

Legitimerad Sjuksköterska, 1993