Vad är sorg

P

 

 

 

 

 

Vad är sorg?

Den definition av sorg som vi utgår ifrån:

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen vid en förlust av något slag.

Sorg är alla de motstridiga känslor som väcks av ett slut på eller en förändring av ett välkänt livsmönster.

(Definition av John W James och Russell Friedman 1984, USA. Grundare av The Grief Recovery Institute)

Normala sorgreaktioner kan vara:

Känslomässigt kaos

En känsla av bedövning

Koncentrationsproblem

Humörsvängningar

Förändrade matvanor

Sömnförändringar

Energiförlust

Exempel på förluster/livsförändringar som kan utlösa en sorgreaktion:

Dödsfall

Skilsmässa

Separationer

Husdjur som dör

Sjukdom

Förlust av frihet (fängelse)

Pensionering

Juridiska svårigheter

Förlust av tillit, trygghet eller kontroll

Trassliga relationer, olösta konflikter

Övergrepp, misshandel, våldtäkt

Svår barndom

Mobbning, utanförskap

Inlärningsvårigheter, funktionsnedsättningar

Brustna drömmar och förhoppningar om hur livet skulle bli

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivilligt singel, ensamhet

Flera små förluster/livsförändringar samtidigt...

...samt allt du själv definierar som förlust i ditt liv.