Anna

Anna Parfa

Hur kommer det sig att någon blir så intresserad av sorg och sorgbearbetning som jag blivit? Det här är min historia:


Jag föddes 1967 och hade det jobbigt som barn trots en bra familj att växa upp i. Jag var superblyg och känslig. Jag blev mobbad i skolan och min bästa vän dog.


Jag blev tidigt gravid och singelmamma till ett barn med särskilda behov, hans pappa och jag kom inte överens. Jag kämpade och utbildade mig till sjuksköterska 1993, blev utbränd några år efter.


I sökandet efter min drömprins blev jag besviken flera gånger, men hittade till slut min nuvarande man. Vi blev gravida men efter en jobbig graviditet med kräkningar och foglossning slutade allt i katastrof. Vår dotter Ella-Lisa dog, just före förlossningsdags.


Jag skrev en dikt i den akuta sorgen...


Tiden stannar

Efter ljusår av väntan på dig

väntar vi lite till

Du kommer till oss

men ändå inte

Himlen gråter med oss

när vi går hem i regnet

utan digJag kände: "Om jag inte läker sorgen i grunden helt och fullt, så blir jag aldrig glad igen", och ville inte bli bitter. Så jag jobbade målmedvetet med min egen sorgbearbetning, utbildade mig inom sorgbearbetning och kände att jag ville hjälpa andra att få läkning.


Dessutom utvecklade jag under år 2006 "Nånnas sorgsånger" en metod för sorgbearbetning för barn och barnfamiljer från 2-3 års ålder. Jag ville ge alla barn och familjer ett redskap för känslomässig läkning, tillsammans.


Tack vare både Nånnas sorgsånger och mina kunskaper inom sorg och sorgbearbetning, har jag nu effektiva metoder att handskas med mina egna känslor, emotionell kommunikation i nära relationer och för att hjälpa andra.


Jag är tacksam.


Mina utbildningar:


Fartygsbefäl klass VIII

ICDP, International Child Development Program, 2018

Medicine Masterexamen 2016

Förändringsledarskap, 3 hp vt 2015

Klinisk bedömning, 7,5 hp vt 2015

Dying and Mourning - an Interprofessional Course, 7,5 hp vt 2013

Specialistutbildning till Distriktsköterska, 75 hp, klar ht 2012, Magisterexamen

Sorg, coping och konflikthantering, 7,5 hp 2011

Omvårdnad C 15 hp, 2011, Kandidatexamen

Internationell hälsa i låginkomstländer, 15 hp 2010/2011

Palliativ symtomlindring och omvårdnad av cancerpatienter, 7,5 hp 2010

Fördjupningskurs i Sorgbearbetning, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2008

Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, Svenska Institutet för Sorgbearbetning, 2007

Utbildning till kontaktperson inom Spädbarnsfonden, 2005

Trauma Nurse Core Course, 2000

Specialistutbildning till Ambulanssjuksköterska, 1999

Legitimerad Sjuksköterska, 1993