Utbildning

P


Utbildning

Utbildning i sorgbearbetning i grupp, webkurs:


Jag erbjuder en åtta veckors utbildning i sorg och sorgbearbetning. I vanliga fall i fysiska gruppträffar, men under pandemin och även efter, via webkurs. Webkursen innebär lektioner i moduler online som du gör när du har tid samt en gruppträff via videolänk per vecka där jag föreläser för gruppen och ni får en hemuppgift till nästa gång. Under utbildningen får du alla de redskap som du behöver för egen emotionell läkning och jag guidar dig tryggt och varsamt genom din unika sorgprocess. Du får under kurstiden även stöd via enskilda videolänksmöten ett begränsat antal gånger per kurs. Du får tillgång till hela kursmaterialet under 12 månader.


Utbildning i sorgbearbetning för barnfamiljer:


Som ovan, men vi har fokus på hur föräldrarna först behöver läka sig själva innan de hjälper sina barn att uttrycka sina känslor. Vi använder "Nånnas sorgsånger" som forum för familjens gemensamma plattform för emotionell bearbetning. Detta ger redskap till både barn och föräldrar för känslomässig kommunikation och möjlighet till goda relationer för resten av livet.


Utbildning till diplomerad Nånna-pedagog:


Utbildningen vänder sig till dig som redan genomgått min utbildning i sorgbearbetning, och som vill hjälpa barn och familjer i sorg, samt även utbilda andra. Vi använder oss av materialet "Nånnas sorgsånger" och du får en tydlig handledning till materialet. Efter genomgången kurs har du rätt att utbilda andra i "Nånnas sorgsånger" som metod. (Men inte att utbilda någon till Nånna-pedagog) Du får som Nånna-pedagog köpa bok och cd-skiva till rabatterat pris direkt av mig. Kursen tar två dagar och minst fem deltagare behövs.


Sorg-retreat:


Under en vecka (söndag till lördag) under juli eller augusti njuter vi av fjäll, fiske och friluftsliv. Vi gör intensiv sorgbearbetning tillsammans och lämnar fjällen med lättat hjärta. Vissa veckor bokas för familjer med barn och andra för enbart vuxna.

Ingår: Båtskjuts. Guidning i intensiv sorgbearbetning och övningar. Fiskekort. Logi i fjällstuga och två gemensamma måltider per dag (halvpension). Uteaktiviteter anpassade till årstid, väder och vind.

Tillkommer: Resa till Ritsem, kompletterande måltid.