Vad är sorg

Vad är sorg?

Jag använder ordet sorg som ett slags "paraply-begrepp" för alla de känslor som väcks av förluster under livet. 


Ofta upplever man ett kaos av flera starka känslor samtidigt och det kan vara svårt att särskilja och uttrycka dem.


I sorgreaktionen reagerar vi såväl fysiskt, psykiskt, socialt samt emotionelltSorgen kan göra oss trötta, okoncentrerade och det kan bli svårt att äta och sova.


Det är också vanligt att man känner sig sårbar och drar sig undan, trots att vi behöver mänskligt stöd i svåra stunder i livet.


Om du får kunskap om hur vi människor fungerar i sorg och hur vi kan läka känslomässigt även efter svåra förluster, så kommer du att känna dig tryggare och stabilare.


Du kommer att vara trygg  och säker på att kunna möta och läka även framtida förluster. 


Du kommer också att tryggt kunna vägleda dina barn i deras sorg, så att de får växa upp i en harmonisk familj.

Exempel på känslor i sorgen:


Ledsen

Arg

Förtvivlad

Frustrerad

Smärta

Lättnad

Tacksam

Avtrubbad

Kärlek

Otillräcklig

Sviken

Vilsen

Orolig


Exempel på olika händelser i livet som kan utlösa sorgreaktion:


Dödsfall

Skilsmässa

Separationer

Husdjur som dör

Sjukdom

Förlust av frihet/oberoende

Pensionering

Juridiska svårigheter

Förlust av tillit, trygghet eller kontroll

Trassliga relationer, olösta konflikter

Övergrepp, misshandel, våldtäkt

Svår barndom

Mobbning, utanförskap

Inlärningsvårigheter, funktionsnedsättningar

Brustna drömmar och förhoppningar om hur livet skulle bli

Ofrivillig barnlöshet

Ofrivilligt singel, ensamhet

Flera små förluster/livsförändringar samtidigt...

...samt allt du själv definierar som förlust i ditt liv.